برنامه‌ها دوره‌های کوتاه مدت

آموزش اجرایی

برنامه‌های آموزش اجرایی IBS برای مدیران رده بالا و میانی و نیز رهبران پیشرو در دنیای تجارت کسب‌و‌کار طراحی شده است. دامنه برنامه‌ها شامل استراتژی، رهبری، منابع انسانی، مالی و بازاریابی است. تدریس به صورت عملی و قابل اجرا بوده و به شکلی موثر کارآیی شرکت‌کنندگان و سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمامی دوره‌ها با تایید رسمی IBS و موسسات آموزشی همکار ارائه می‌شوند.

Customised

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.