ارتباط با IBS

مؤسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان

 • تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان قموشی ( پارک )، خیابان عربشاهی جنوبی، بن بست سوده، شماره 8/3
  کدپستی 1461944577
 • 1627 4425
  1676 4425
  1252 4425
  1664 4425
 • 1655 4425

ارتباط با ما

captcha refresh

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.