درباره ما حامیان

حلقه مؤسسان

منابع مالی مورد نياز برای اداره ی مؤسسه توسط افراد و سازمان‌هايی تأمين می شود كه اشتياق به افزايش توان مديران حرفه‌ای حال و آينده ايران را دارند.

خانواده امید
خانواده امیری
خانواده پیروز
خانواده خلیلی
خانواده رستگار
خانواده علاقبند
خانواده کامل
خانواده متقالچی
خانواده نمکی

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.