درباره ما مدیران

هیئت مؤسس

روزبه پیروز (رئیس هيئت)

شاهین خلیلی

روشنک خلیلی

دکتر پرویز عقیلی کرمانی

پروفسور ابوالحسن فقیهی

دکتر مصطفی کریمیان اقبال

پروفسور علینقی مشایخی

رضا مرادی

هیئت مشاوره آموزشی

نادر توسلی

روشنک خلیلی

دکتر مصطفی کریمیان اقبال

پروفسور علینقی مشایخی

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.